Du är här : Hem > Koldioxidutsläpp > Vi tar ansvar för en miljövänlig produktion
Koldioxidutsläpp  

Vi tar ansvar för en miljövänlig produktion

  Koldioxidutsläpp      Miljö    

Nespresso arbetar för att minska koldioxidutsläppen i alla verksamhetsled, från kaffebär till kaffekopp och sedan ännu lite längre.


Genom att förbättra hållbarheten i vår verksamhet optimerar vi dessutom vår övergripande miljöpåverkan. Sedan 2005 har vi använt oss av en metod som kallas livscykelanalys (LCA) för att förstå vår miljöpåverkan. Idag utförs, utöver våra egna interna analyser, även LCA-undersökningar av de specialiserade miljökonsulterna Quantis. Tack vare dessa undersökningar får vi en inblick i fem viktiga miljöpåverkansområden: klimatförändringar, vattenanvändning, biologisk mångfald, energiförbrukning och människors hälsa.

LCA är ett värdefullt verktyg när vi fattar beslut som gäller hur vi bäst kan optimera vår miljöpåverkan. Det hjälper oss att förstå hur vi genererar koldioxid- och andra växthusgasutsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Och det hjälper oss att förstå hur vi bästa sätt kan minska våra koldioxidutsläpp inom varje led av verksamheten, från kaffebär till kaffekopp, utan att skapa negativa miljökonsekvenser någon annanstans.

Under 2011 genomförde Quantis en ny LCA-undersökning som visade att bland de analyserade alternativen var en aluminiumkapsel som återvinns efter användning det alternativ som hade lägst miljöpåverkan. Om du vill veta mer, klicka här.Sedan 2009 har Nespresso minskat koldioxidutsläppen för en kopp kaffe med 20 %.savoir plus

Utvrdering av livscykeln LCA

Nespresso

Utvärdering av livscykeln LCA

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om koldioxidutsläpp Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq