Du är här : Hem > Koldioxidutsläpp > En experts syn på livscykelanalys (LCA)
Koldioxidutsläpp  

En experts syn på livscykelanalys (LCA)

Intervju med Yves Loerincik, VD, Quantis

  Koldioxidutsläpp      Miljö    

Nespresso har ett mycket bra vetenskapligt förhållningssätt när det gäller miljöpåverkan”


Berätta lite om dig själv.

Jag är fysikingenjör från Ecole Polytechnique Federale de Lausanne och jag har en doktorsexamen inom området för livscykelanalys. Jag är en av grundarna av Quantis, en specialiserad miljökonsultfirma som bildades 2006. Jag har mer än 10 års erfarenhet av livscykelanalyser och miljökonsekvensbedömningar.Vi vet att livscykelanalys (LCA) är en i allra högsta grad teknisk process. Skulle du kunna förklara den för oss ett enkelt sätt?

LCA är en metod som kan användas för att bedöma, beräkna och kvantifiera de miljömässiga effekterna av en produkt, en tjänst eller ett företag. Det finns tre beståndsdelar som är mycket viktiga. Den första är idén om att ta med en produkts hela livscykel, eller ett företags hela värdekedja, i beräkningen. Vi börjar vid råvaruutvinningen och följer sedan med i alla de olika stegen av produktens livscykel, fram till slutet (t.ex. användningsfas, förpackning eller transport). Den andra beståndsdelen är att vi utvärderar miljöeffekterna med hjälp av olika indikatorer: klimatförändringar (utsläpp av växthusgaser), resurser (energi, råvaror), vatten, biologisk mångfald och människors hälsa. Vad som är mycket viktigt att förstå är att LCA är en vetenskaplig metodik och att allt som vi utvärderar är kvantifierat. Det är därför en vetenskaplig metod som kan användas för att utvärdera effekter och sedan använda resultaten som underlag för att fatta välgrundade beslut om de olika alternativ som finns tillgängliga.Varför tror du att företag som Nespresso väljer att genomföra en LCA-analys?

En LCA-analys kan utföras för att analysera en produkt eller för att positionera sig mot konkurrenter, men framför allt för att få syn på svaga punkter och kunna bygga en trovärdig strategi. Syftet är att ta itu med de viktigaste effekterna så att vi kan påverka den totala miljöpåverkan. Det var antagligen en kombination av alla dessa skäl som motiverade Nespresso till att genomföra en LCA-analys. Vad vi kan säga med säkerhet är att Nespresso har ett mycket bra vetenskapligt förhållningssätt när det handlar om miljöpåverkan – de använder sig av LCA-analyser för att kvantifiera effekterna, fastställa prioriteringar, identifiera åtgärder, utvärdera relevansen av dessa åtgärder, implementera dem och för att kommunicera. Därefter startar de processen på nytt för att säkerställa kontinuerlig förbättring.Fann du något förvånande i livscykelanalysen av Nespresso?

Det var inte särskilt förvånande för oss, men ja, resultatet skulle kunna vara förvånande för konsumenterna. Miljöpåverkan från Nespresso domineras nämligen av kaffeproduktionen och av maskinens elförbrukning. Kapseln i sig är inte oviktig utan spelar en viktig roll, liksom diskningen av koppen. Sättet på vilken koppen diskas kan faktiskt ha en större miljöpåverkan än kapseln. Fördelen med ett kapselsystem är att det faktiskt minskar avfallet och samtidigt lyfter fram kaffets smaker. Detta innebär att beroende på olika scenarier (till exempel på hur mycket kaffe som kastas och hur mycket varmvatten som används), kan en Nespresso-kaffe ha mindre miljöpåverkan än en kopp kaffe som tillagats på traditionellt vis.AAA: kaffeodling i harmoni med ekosystemen

Nespresso

AAA: kaffeodling i harmoni med ekosystemen

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om koldioxidutsläpp Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq