Passer le menu

 • Generelle Salgsbetingelser og Brugervilkår

  GÆLDENDE GENERELLE SALGSBETINGELSER

  1. Alle ordrer afgivet til Nespresso DK ("Nespresso") er underlagt de nuværende generelle salgsbetingelser og særlige betingelser gældende for ordrer afgivet via internettet eller i Nespresso Boutiques. 1.2 Nespresso forbeholder sig ret til at ændre disse generelle salgsbetingelser når som helst ved at offentliggøre en ny version.  G2. ORDRER
  2.1 Du kan bestille:
  • Pr. telefon: 80 909 600 (gratis nummer fra fastnettelefon)
  • Pr. fax: 80 909 601 (gratis nummer fra fastnettelefon)
  • Online: nespresso.com, eller mobil version: http://m.nespresso.com
  • I Nespresso Boutiques
  2.2 Minimumordren på kaffe er fem rør.
  2.3 Nespresso tilbyder sine produkter i henhold til lagerbeholdning.
  2.4 Nespresso forbeholder sig retten til at afvise ordrer i tilfælde af ubetalte fakturaer eller insolvens.  G3. LEVERING
  3.1 Nespresso gør sit bedste for at sikre levering i DK inden for to arbejdsdage.
  3.2 Hvis du bestiller en bestemt leveringsmetode, der adskiller sig fra den Nespresso normalt anvender, kommer du eventuelt til at betale ekstra omkostninger.
  3.3 Risikoen for tab og beskadigede varer overgår til dig ved levering.  G4. KONTROLLERING AF VARER
  4.1 Det er dit ansvar at kontrollere mængden og tilstanden af varerne ved modtagelse. I tilfælde af manglende levering, beskadigelse eller manglende varer skal dette oplyses og reklameres hos transportøren og informeres til Nespresso inden for syv dage efter modtagelsen (husk alle relevante fakturaer og underskrevne følgesedler).
  4.2 I sådanne tilfælde er Nespresso forpligtet til at levere identisk erstatning af varer eller betale fuld refusion, hvis det ønskes.  5. RETURNERINGSBETINGELSER
  5.1 Du har ret til at returnere varer uden begrundelse inden for 14 dage efter modtagelse af de relevante varer. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark (eller anden fragtmand) senest 14 dage efter modtagelsen.
  5.2 Nespresso vil kun acceptere sådanne returneringer af varer i perfekt stand i den originale emballage og sammen med den relevante faktura. I henhold til ovenstående, vil Nespresso refundere det betalte beløb for de returnerede varer, og de fakturerede leveringsomkostninger inden for maks. 30 dage efter modtagelse af de returnerede varer. Du skal selv betale returporto.  6. PRISER OG FAKTURERING
  6.1 Den pris, der er faktureret for varerne på din ordre, er den gældende pris den dag, du afgav ordren og omfatter moms men ikke leveringsomkostninger.
  6.2 Gebyret for levering er oplyst separat på fakturaen og gælder for alle ordrer.
  6.3 Nespresso tilbyder ikke mængderabat eller prisnedslag ved ordrer fra grossister eller erhvervsdrivende.  G7. BETALING
  7.1 Det fulde beløb er forfaldent til betaling, inden varerne afsendes.
  7.2 I særlige tilfælde, hvor Nespresso godkender kredit, er fakturaer forfaldne til betaling inden for syv dage efter udstedelsen.
  7.3 I tilfælde af for sen betaling, vil du blive opkrævet en rente i henhold til renteloven.  G8. GARANTI PÅ MASKINE OG EFTERSALGSSERVICE
  8.1 Nespresso yder 5 års forhandlergaranti på Nespresso-maskiner i henhold til bestemmelsen herom i Brugermanualen. Denne garanti begrænser ikke den i dansk ret almindeligt gældende reklamationsret.
  8.2 Ved spørgsmål omkring betjening, vedligeholdelse og eftersalgsservice på din Nespresso--maskine bedes du kontakte Nespresso- på telefon 80 909 600 for råd og vejledning.  G9. DATABESKYTTELSE
  9.1 Nespresso- sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart og behandler dem strengt i overensstemmelse med gældende lov og politik om privatlivets fred. Nespressos- politik om privatlivets fred er offentliggjort på siden www.nespresso.com.
  9.2 I henhold til dansk ret har du ret til at få adgang til og rette personlige oplysninger om dig ved at skrive til Nespresso- på nedenstående adresse.  G10. LOVVALG OG VÆRNETING
  10.1 De gældende generelle salgsbetingelser er underlagt dansk ret.
  10.2 Eventuelle tvister skal afgøres ved byretten i København.
  BRUGERVILKÅR


  1. Accept og ændring af brugervilkårene
  1.1 Din adgang og brug af websiderne ("websiderne") tilhørende Nestlé Nespresso S.A. ("Nespresso"), som inkluderer Nespressos søsterselskaber styres af disse brugerbetingelser ("brugerbetingelser"). Når du går ind på, gennemser og bruger vores websider, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse brugerbetingelser uden forbehold, som de til enhver tid foreligger.
  1.2 Hvis vi beslutter at ændre vores brugerbetingelser, lægger vi en version med en ny dato ud på vores websider. Derfor bør du gennemse disse brugerbetingelser med jævne mellemrum for at være opmærksom på evt. ændringer.

  2. Copyright og immateriel ejendomsret
  2.1 Indholdet af vores websider, herunder men ikke begrænset til tekster, mærker, logoer, diagrammer, fotografier, videoer, lyde, musik, layout, design, knowhow, teknologi, produkter og processer, er ejet af Nespresso eller dennes søsterselskaber eller bruges med autorisation af ejerne og er beskyttet i henhold hertil af copyright, varemærker, patenter og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der eksisterer under gældende lov.
  2.2 Bortset fra hvad de er angivet i afsnit 3 herefter, skal intet indhold på vores websider tolkes eller opfattes som om, det giver dig licens eller ret til at bruge dette indhold fra vores websider.

  3. Brug af websiderne
  3.1 Du må kun downloade, vise eller udskrive indhold fra vores websider til personlig, ikke-kommerciel brug, og derved beholde og genskabe hver eneste copyright-notits eller anden ejendomsretslig notits indeholdt i informationer eller andre materialer, du downloader. Enhver anden brug, inklusive kopiering, ændring, distribution, transmission eller udsendelse af indhold fra websiderne på nogen måde helt eller delvis er strengt forbudt, bortset fra ved forudgående skriftlig tilladelse fra Nespresso.
  3.2 Nespresso kan hverken garantere eller anføre, at brug af indhold, der er vist på websiderne ikke krænker tredjemands rettigheder.

  4. Information anset for ikke at være fortrolig
  4.1 Alle personlige identitetsdata og informationer, som du har sendt via internettet til vores websider er beskyttet og bliver behandlet i henhold til vores politik om privatlivets fred (link). Nespresso opforderer dig til at læse denne politik om privatlivets fred, inden du sender os sådanne personlige identitesdata og informationer.
  4.2 Andre informationer eller materialer kommunikeret til Nespresso via internettet, med elektronisk mail eller på anden måde, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, grafik eller lignenede er og vil blive behandlet som ikke fortroligt og uden ejendomrettigheder. Hvad du sender eller opslår bliver Nespressos ejendom og kan anvendes frit til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, fremlæggelse, transmission, offentliggørelse udsendelse og opslag. Nespresso har specifikt ret til at bruge enhver idé, koncept, knowhow eller teknikker indeholdt i kommunikation, som du sender til websiderne til et hvilket som helst formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling, reklame og markedsføring af produkter ved hjælp af disse informationer. En sådan brug sker uden kompensation til dem, der leverer informationerne eller nogen andre.
  4.3 Ved at sende informationer garanterer du, at du ejer det materiale/indhold, du sender, at det ikke er ærekrænkende, og at Nespressos brug ikke overtræder nogen tredjemands rettigheder. Nespresso er ikke forpligtet til at bruge de leverede informationer.

  5. Fraskrivelse af garantier
  5.1 UDEN BINDENDE VIRKNING FOR EFTERFØLGENDE PARAGRAF 6, LEVERES AL MATERIALE, INFORMATIONER OG ALT HVAD DU VINDER PÅ WEBSIDERNE TIL DIG "SOM BESET" I FUNKTION AF DERES TILGÆNGELIGHED OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE BL.A. DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
  5.2 NESPRESSO GARANTERER IKKE, AT WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD SVARER TIL DINE FORVENTNINGER, AT DE IKKE VIL BLIVE FORSTYRRET, AT DE ER BETIMELIGE, ELLER AT DE ER SIKRE OG FRI FOR FEJL.
  5.3 NOGLE MYNDIGHEDER TILLADER IKKE VISSE BEGRÆNSNINGER I GARANTIER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG.
  5.4 Råd eller informationer, hverken mundtlige eller skriftlige der kommer fra Nespresso eller under brug af service på siderne skal ikke give anledning til nogen garantier, der ikke er udtrykkeligt givet i de gældende brugerbetingelser.

  6. Begrænsning af ansvar
  6.1 Din adgang, brug, gennemsyn og navigering på vores websider sker på egen risiko og fare.
  6.2 DU ANERKENDER OG ACCEPTERER I DET FULDE TILLADTE OMFANG AF GÆLDENDE REGLER, AT HVERKEN NESPRESSO ELLER NOGEN AF DENNES SØSTERVIRKSOMHEDER ELLER ANDRE INVOLVEREDE PARTER I OPRETTELSE, PRODUKTION OG LEVERING AF WEBSIDERNE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, SKADER PÅ OMDØMME, OMKOSTNINGER, TAB, FALDENDE OMSÆTNING ELLER INDTJENING ELLER ANSVAR AF NOGEN ART (SELVOM FREMKOMSTEN AF DENNE SKADE VAR KENDT ELLER KUNNE VÆRE FORUDSET AF NESPRESSO), DER KAN OPSTÅ I FORBINDLSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD.
  6.2 ALLE MATERIALER, DER BLIVER DOWNLOADET ELLER HENTES PÅ ANDEN MÅDE UNDER BRUG AF VORES WEBSIDER, ER PÅ EGEN RISIKO OG FARE. Nespresso påtager sig ikke noget ansvar for skader eller virus, der kan ramme dit computerudstyr eller andet udstyr på grund af din adgang til, brug eller download af materiale fra websiderne eller for ulovlig indtrængning eller forstyrrelse i IT-systemerne.
  6.4 Nespresso forbeholder sig ret til at afbryde eller lukke enhver eller alle funktioner på websiderne. Nespresso påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningspligt for forstyrrelser eller afbrydelser af nogen eller alle funktioner på websiderne, der opstår ved handlinger eller forsømmelser fra Nespressos eller tredjemands side.

  7. Ændringer i informationer
  Indholdet af vores websider kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. Nespresso forbeholder sig ret til at foretage ændringer, retteler og/eller forbedringer i indholdet til enhver tid uden forudgående varsel, men påtager sig ikke noget ansvar for at gøre det.

  8. Tilgængelighed af produkter/serviceydelser
  Vores websider kan indeholde informationer om Nespressos verdensomspændende produkter og serviceydelser, hvoraf ikke alle er tilgængelige alle steder. En reference til et Nespresso-produkt eller serviceydelse på websiden betyder ikke, at dette produkt eller denne service er eller vil blive tilgængelig i dit område.

  9. Links
  9.1 Som en service til vores besøgende, kan vores websider indeholde hyperlinks, der fører til andre websider, der ikke drives eller kontrolleres af Nespresso. Nespresso kan ikke betragtes som ansvarlig for disse sider og afviser ethvert ansvar og erstatningspligt i relation til deres indhold, lovlighed, nøjagtighed eller funktioner.
  9.2 Oprettelsen af hyperlinks til vores websider er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nespresso.

  10. Diverse
  10.1 De gældende brugerbetingelser indlemmer hele aftalen der er indgået mellem Nespresso og dig vedrørende adgang og brug af websiderne og deres indhold. Alle andre vilkår eller betingelser udstedt af Nespresso, der regulerer forholdet til dig især med hensyn til service eller køb af produkter, supplerer brugerbetingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dem vil de andre vilkår og betingelser have forrang over disse brugerbetingelser.
  10.2 At Nespresso tolererer, at du overtræder en af forpligtelserne i brugerbetingelserne eller ikke håndhæver en tilskrevet ret heri eller i henhold til loven, skal ikke udlægges som en frafaldelse af retten til at påberåbe og håndhæve sine rettigheder.

  10.3 I tilfælde af at nogen bestemmelser i brugerbetingelserne betragtes som ulovlige i henhold til eksisterende eller fremtidige love eller forordninger, eller domstolsafgørelser, betragtes sådanne bestemmelser som strøget og alle andre bestemmelser i brugerbetingelserne har fuld gyldighed og effekt mellem dig og Nespresso.
  10.4 Overskrifterne til bestemmelserne i brugerbetingelserne er kun beregnet som en hjælp og ændrer ikke vilkår eller betingelser på nogen måde.


  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Med forbehold af alle rettigheder.

 • POLITIK OM PRIVATLIVETS FRED

  POLITIK OM PRIVATLIVETS FRED
  Nestlé Nespresso S.A. ("Nespresso"), der inkluderer Nespressos søsterselskaber, er opmærksom på, at du måske ønsker at få informationer om, hvordan dine personlige data og informationer, som f.eks. navn, adresse, telefon/fax-numre eller e-mail-adresser osv. ("data"), som du opgiver til Nespresso, bliver behandlet. Derfor har vi udarbejdet denne politik om privatlivets fred ("politik") for at forklare, hvordan vi bruger dine data, samt alle vores forholdsregler for at behandle dine data fortroligt og sikkert.
  Når du bestiller vores produkter og bruger vores service, accepterer du dataindsamlingen og den praksis for anvendelse, der er beskrevet i denne politik, som bliver tilpasset af os en gang imellem. Vi forbeholder os ret til at tilpasse vores politik og opfordrer dig til at læse politikken igennem en gang imellem for at blive fortrolig med evt. ændringer. Vi oplyser om alle ændringer i politikken på vores webside, og ændrer datoen i sidste afsnit af denne politik.
  Vilkårene i denne politik er uden bindende virkning for nogen kontraktvilkår, du har indgået med os, som har forrang over vilkårene i denne politik.

  1. LØFTE OM PRIVATLIVETS FRED
  Nespresso indsamler og behandler ikke andre data end dem, du frivilligt har oplyst. Vi sikrer os, at vores medarbejdere overholder strenge standarder for sikkerhed og fortrolighed, og ved behandling af dine data lover vi fuldt ud at overholde internationalt anerkendte standarder for beskyttelse af privatlivets fred.

  2. PÅTÆNKT ANVENDELSE AF DATA
  Nespresso indsamler og behandler kun data til bestemte og begrænsede formål, som vi oplyser dig om, når du ønsker at bruge en bestemt service. Vi kan f.eks. samle og bruge data til at levere produkter og service, fakturere dig for produkter og service du har bestilt, bekræfte din kredit, markedsføre produkter og service, som vi mener vil være interessante for dig, behandle din jobansøgning, modtage nyhedsbreve eller kommunikere med dig. Desuden kan vi bruge dine data til at evaluere effektiviteten af og forbedre vores service til vores besøgende og kunder, til vores egen interne statistik til evaluering af kundernes interesser samt køb og andre tendenser blandt kunder og til bedre at bestemme produktudvikling og markedsføringsstrategier. Når du sender data, accepterer du denne brug. Nespresso beholder kun dine data, så længe der er behov for dem til sådanne formål og i henhold til gældende lov eller etiske erklæringer eller krav om tilbageholdelse af dokumenter.
  De fleste af vores serviceydelser kræver ingen form for registrering. Du kan besøge vores websider, butikker og bar uden at fortælle os, hvem du er. Nogle serviceydelser kræver dog registrering. Når du registrer dig hos os, skal du udfylde visse felter (nogle er obligatoriske, andre er valgfri), samt vælge et brugernavn og password. Hvis du i disse situationer vælger at tilbageholde data, vi anmoder om, kan du måske ikke få adgang til visse dele af vores webside, og vi kan ikke besvare dine spørgsmål.

  3. HEMMELIGHOLDELSE AF INFORMATIONER
  Nespresso må ikke sælge, udleje, dele eller på anden måde distribuere eller gøre dine data tilgængelig for tredjemand uden for Nespressos koncern, bortset fra når det kræves til juridiske eller forordningsmæssige formål. Data kan dog lejlighedsvis blive overdraget til tredjemand, der handler på vegne af Nespresso, til videre bearbejdning i henhold til det formål dine data oprindeligt blev indsamlet. Når afsløring af data til tredjemand af en eller anden grund er sandsynlig eller nødvendig, skal Nespresso sikre sig, at tredjemand leverer samme beskyttelsesniveau som Nespresso og indgå en kontrakt med dem om, at de kun behandler overført data til de formål, de er blevet autoriseret til af dig og på en fortrolig og sikker måde.

  4. ADGANGSRETTIGHEDER
  Du har ret til at få adgang til dine data, opdatere dem eller at kræve, at de bliver slettet. Vi bestræber os på at sikre, at dine data er ajourførte, nøjagtige og komplette. Hvis du ønsker at få adgang til, rette eller slette dine data hos os, skal du kontakte Nespresso på følgende adresse: klik her.

  5. SIKKERHED/FORTROLIGHED
  Vi påtager os at tage alle rimelige skridt til ikke at tillade, at dine data bliver set af tredjemand bortset fra dem, der handler på Nespressos vegne og har accepteret at behandle dine data fortroligt og sikkert. Adgang til data er begrænset til de af vores medarbejdere, der har brug for at kende dem, og er blevet undervist i opretholdelsen af strenge standarder for fortrolighed ved behandling af dine data.
  For at sikre fortrolighed og sikkerhed for data som Nespresso indhenter online, bruger vi et beskyttet datanetværk bl.a. industriens standardfirewall og password-beskyttelse. Selvom vi har prøvet at oprette sikre, pålidelige og troværdige websider til vores besøgende, bør du være opmærksom på, at internettet generelt ikke betragtes som et helt sikkert miljø, og derfor kan fortroligheden af dine data eller det materiale du har sendt via vores webside eller pr. e-mail ikke garanteres af Nespresso. Vi påtager os således ikke noget ansvar for sikkerheden af dine data, mens de bliver sendt til os via internettet.

  6. DATAOVERFØRSEL TIL UDLANDET
  Nespresso er en international koncern og har databaser i forskellige områder. Nespresso kan overføre dine data til en af sine databaser eller til virksomheder inden for Nespresso-koncernen eller dennes partnere, der har accepteret at behandle dine data fortroligt og sikkert uden for dit hjemland. Hvis niveauet af beskyttelse af private oplysninger i et land ikke lever op til internationalt anerkendte standarder, sikrer vi, at dataoverførsler til vores databaser i det pågældende land bliver beskyttet på lige fod, og at overførsel af data til tredjemand ikke forekommer i disse lande. Når du sender dine data, accepterer du, at de må overføres til andre virksomheder i Nespresso-koncernen og/eller dennes partnere og dermed overføres på tværs af grænser.

  7. KARRIEREMULIGHEDER
  Hvis du er interesseret i at søge enten et job der er opslået eller sende en uopfordret ansøgning til Nespresso, kan du sende os dit curriculum vitae ("CV"). Vi vil derefter matche dine kvalifikationer og forventninger mod det job, du har søgt eller andre aktuelle jobmuligheder. Hvis din profil svarer til vores krav, kontakter vi dig.
  Du accepterer, at vi gemmer dit CV i vores database i en rimelig periode, hvorefter det vil blive slettet. Når du sender en ansøgning, accepterer du, at dit CV og dine data bliver brugt til at behandle din jobansøgning, at få dit CV og dine data videresendt til andre virksomheder i Nespresso-koncernen og til vores partnere, der har accepteret at behandle CV og data fortroligt og sikkert og i den forbindelse blive sendt på tværs af nationale grænser. Nespresso påtager sig kun at bruge dit CV og dine data i forbindelse med dine karrieremuligheder.

  8. ANONYME DATA/"COOKIE"-TEKNOLOGI
  Hovedparten af de informationer, vi indsamler på vores websider, er anonyme informationer. Når du besøger vores websider, samler vi ikke nogen personlige data fra dig med mindre de er specifikt, frivilligt og bevidst afgivet af dig. Anonyme informationer bliver behandlet af Nespresso for at forbedre indholdet af vores websider, til at tilpasse vores websider til vores besøgende og finde ud af mere om dem, og hvordan de bruger vores websider. I den forbindelse kan Nespresso bruge sporingsteknologi (cookies) til at indsamle anonyme informationer, som browsertype, operativsystem og dato og tid for hvornår man er på siden. "Cookies" kan ikke i sig selv bruges til at identificere brugerens identitet. En "cookie" er en lille information, som sendes til din browser og lagres på din computers harddisk.

  9. SPAMMING
  Nespresso bruger ikke "spamming". Spamming defineres som udsendelse af uopfordrede e-mails, normalt af kommerciel art, i stort antal og gentagne gange til personer, som afsenderen ikke har haft nogen tidligere kontakt med, eller som har nægtet at modtage den type kommunikation. Tværtimod vil vi, der hvor vi mener, at et af vores produkter er vigtigt for dig, informere dig pr. e-mail og samtidig give dig mulighed for at fravælge denne service.

  10. DATA OG BØRN
  Vi respekterer børns privatliv og for at overholde loven om beskyttelse af børn, skal børn under 18 ikke angive nogen data. Nespresso vil ikke bevidst indsamle, bruge eller afsløre data fra en mindreårig under 18, uden først at have fået tilladelse fra en person med forældreansvar (forælder, værge).
  Vores websider er generelle publikumssider, der ikke er designet eller har til hensigt at indsamle data fra børn under 18. Vi opfordrer forældre til at overvåge deres børn, når de er online.

  11. LINKS TIL ANDRE WEBSIDER
  Som en service til vores besøgende, kan vores websider indeholde hyperlinks til andre websider, der ikke drives eller kontrolleres af Nespresso. Derfor kan Nespresso ikke påtage sig noget ansvar for indholdet af disse websider eller disse andre parters praksis med hensyn til privatlivets fred. Bemærk at deres praksis om privatlivets fred kan adskille sig fra vores politik. Vi opfordrer dig til at gennemlæse og forstå deres praksis om privatlivets fred, inden du giver dem nogen personlige informationer.

  12. KONTAKT NESPRESSO
  Hvis du har nogen spørgsmål eller klager over vores overholdelse af denne politik, eller hvis du ønsker at komme med forslag eller kommentarer til forbedring af vores politiks kvalitet, er du velkommen til at kontakte Nespresso på følgende adresse: klik her. Vi kan forsikre dig om, at vi gør vores bedste for hele tiden at forbedre beskyttelsen og sikkerheden af de data, du sender til os.
  Vi opfordrer dig til også at gennemlæse vores "brugervilkår" for flere informationer om brugen af vores websider.
  Nestlé Nespresso S.A.
  4/2008

 • < >