Passer le menu

 • PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

  Podmínky používání

  1. Souhlas s Podmínkami používání a jejich změny

  1.1 Váš přístup a používání internetových stránek společnosti Nestlé Nespresso S.A. (dále jen „společnost Nespresso“) a jejich dceřiných společností se řídí aktuálními Podmínkami používání (dále jen „Podmínky používání“). Návštěvou našich internetových stránek, jejich procházením a používáním souhlasíte bez výhrad s těmito Podmínkami používání, které má společnost Nespresso právo čas od času měnit.

  1.2 Pokud se naše společnost rozhodne změnit Podmínky používání, je povinna uveřejnit jejich nové znění na svých internetových stránkách. Proto zákazníkům doporučujeme, aby si občas tyto Podmínky používání znovu přečetli a seznámili se s případnými změnami.


  2. Autorská práva a duševní vlastnictví

  2.1 Obsah našich internetových stránek a zejména text, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, rozvržení, grafika, know-how, technologie, zboží a metody jsou majetkem společnosti Nespresso, případně jejích dceřiných společností, nebo jsou užívány se souhlasem vlastníků a chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a ostatními právy duševního a průmyslového vlastnictví, jež jsou chráněna platnými zákony.

  2.2 S výjimkou ustanovení článku 3 není na našich internetových stránkách uvedeno nic, co by mohlo být považováno za souhlas s udělením licence nebo práva na libovolné užívání jejich obsahu.

  3. Používání internetových stránek

  3.1 Obsah našich internetových stránek lze stahovat, zobrazovat nebo tisknout pouze pro osobní a nekomerční účely, přičemž je nutné dodržovat všechna upozornění o autorských právech uvedená na stahovaných položkách, a tato upozornění dál reprodukovat společně s obsahem. Jakékoli další užívání obsahu internetových stránek či jeho části včetně jeho kopírování, úprav, prodeje, přenosu nebo vysílání, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nespresso přísně zakázáno.

  3.2 Společnost Nespresso nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše užití obsahu jejích internetových stránek nemůže zasáhnout do práv třetích osob.

  4. Informace nepovažované za důvěrné

  EXKLUZIVNÍ SLUŽBY, KTERÉ VÁM NABÍZEJÍ VÝJIMEČNOU KÁVU, DEN ZA DNEM

  Objednávky je možno učinit rychle a snadno
  • 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, prostřednictvím Internetu, jen několika kliky myší. Dodávka je zdarma, pokud si prostřednictvím internetu objednáte 200 nebo více kapslí.
  • Jestliže nemáte přístup k Internetu, můžete také zadat vaší objednávku od pondělí do pátku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na bezplatné telefonní lince 800 COFFEE (26 33 33), nebo prostřednictvím faxu +420 224 815 454. Sazba poštovného je 130Kč. Tyto sazby jsou platné od 01/03/08 a je možné je změnit bez předchozího upozornění. Tato služby jsou platné pro ČR. Doba dodání je 48 hodin v pracovní dny. Sazba poštovného pro SR je 320Kč.

  Objednat nyní

  Vaše kapsle budou dodány do 2 pracovních dní na vámi udanou adresu. Zjistěte více..

  • Záruka perfektní čerstvosti: díky tomu, že společnost Nespresso nabízí dodávkovou službu, je schopna zajistit konzistentní  čerstvost kávy.
  • Záruka  vaší bezstarostnosti: vaše kapsle mohou být dodány do dvou pracovních dní.

  Naši kávoví odborníci jsou k dispozici od pondělí do pátku 09:00 - 18:00 na bezplatné telefonní lince 800 COFFEE (26 33 33) nebo na Internetu, aby zodpověděli jakoukoli vaši otázku. Zjistěte více..

  • Kávoví odborníci společnosti Nespresso zpracují vaše objednávky
  • Poskytnou vám osobní radu ohledně původů Grands Crus, a nabídnou svoje znalosti v řadě doplňků, kávovarů a údržby. Na požádání vám také poskytnou rady v oblasti vychutnávání kávy.
  • Rádi si vyslechnou vaše návrhy, které se týkají zlepšení kvality poskytovaných služeb. 
  Nespresso Club je možno také kontaktovat faxem +420 224 815 454 nebo poštou:Nespresso Club, Pařížská 10, 110 00 Praha 1.

  Dvakrát ročně nabízí společnost Nespresso dvě různé kávy Limited Edition. Zjistěte více

  • Každý rok kávoví odborníci společnosti Nespresso cestují po celém světě, aby vám nabídli výjimečné a vzácné druhy kávy.
  • Tyto limited editions jsou nabízeny na jaře, a zvou vás k tomu, abyste objevili výjimečné aroma druhu čistého původu, který je vybrán pro svoji výjimečnou kvalitu..
  • Na podzim nabízí Special Club možnost našim odborníkům předvést své know-how a vám možnost objevit vzácné a neobvyklé chutě. Special Club vždy představuje originální směs noblesních druhů z nejlepších původů na světě.

  Společnost Nespresso vytvořila řadu doplňků, které rozšíří váš kávový zážitek. Zjistěte více

  Nespresso nabízí řadu elegantních doplňků, které mohou doprovázet váš kávový zážitek a učinit z každého pití kávy potěšení. (odkaz na stránky doplňků)


  S dotazy ohledně kávovarů se prosím obracejte na naší bezplatnou linku 800 COFFEE (26 33 33) od pondělí do pátku 09:00 - 18:00. Zjistěte více


  • V případě technických problémů provedeme okamžité poradenství  po telefonu, a pokud váš kávovar vyžaduje opravu, můžeme vám nabídnout program asistenční služby, který zahrnuje:
  vyzvednutí vašeho kávovaru na vaší domácí adrese,
  zapůjčení kávovaru po dobu opravy,
  vrácení vašeho kávovaru a prodloužení vaší garance o dalších 6 měsíců. Asistenční služba je zdarma, pokud je váš kávovar v záruce a (v souladu s dalšími podmínkami).
   

  4.1 Veškeré osobní údaje a informace, které je možné odeslat na naše internetové stránky prostřednictvím sítě Internet, jsou zabezpečena a je s nimi nakládáno v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí (odkaz). Společnost Nespresso doporučuje, abyste si před tím, než nám poskytnete své osobní údaje a informace, tyto Zásady důkladně pročetli.

  4.2 Všechny ostatní informace a materiály odeslané společnosti Nespresso prostřednictvím sítě Internet elektronickou poštou nebo jiným způsobem, a to včetně všech dat, dotazů, komentářů, návrhů, nápadů, grafiky apod., nebudou považovány za důvěrné ani chráněné. Všechny takto odeslané materiály a informace se stávají majetkem společnosti Nespresso a mohou být volně použity k libovolným účelům, zejména ke kopírování, zveřejnění, přenosu, vysílání a rozesílání. Společnost Nespresso si vyhrazuje právo volně disponovat s veškerými nápady, koncepty, know-how nebo technologiemi, které jsou součástí takovéto komunikace s jejími internetovými stránkami, a to zejména v souvislosti s vývojem a výrobou jejích výrobků, reklamou a marketingem. Za poskytnutí těchto informací nenáleží nikomu žádná odměna.

  4.3 Odesláním těchto informací zaručujete, že se nejedná o materiál/obsah urážlivé povahy, že jste jeho vlastníky a že společnost Nespresso jeho užitím neporuší právo žádné třetí osoby. Společnost Nespresso nemá povinnost takto poskytované informace používat.

  5. Zřeknutí se záruk

  5.1 BEZ OHLEDU NA ČLÁNEK 6 JE VEŠKERÝ MATERIÁL, INFORMACE A OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK POSKYTOVÁN VE STAVU, V JAKÉM SE NACHÁZÍ, A BEZ JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

  5.2 SPOLEČNOST NESPRESSO NEZARUČUJE, ŽE JEJÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH BUDOU V SOULADU S VAŠÍM OČEKÁVÁNÍM A ŽE NEDOJDE K PŘERUŠENÍ JEJICH PROVOZU, ČASOVÉMU ZPOŽDĚNÍ, CHYBĚ ZABEZPEČENÍ ČI JINÉ CHYBĚ.

  5.3 PRÁVNÍ ŘÁDY NĚKTERÝCH STÁTŮ NEUMOŽŇUJÍ OMEZIT NĚKTERÉ ZÁRUKY, A PROTO SE VÁS NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VYLOUČENÍ ZÁRUK NEMUSÍ TÝKAT.

  5.4 Jakékoli doporučení nebo informace od společnosti Nespresso, ať již ústní nebo písemnou formou, nebo získané při užívání služeb dostupných na našich stránkách, nezakládají žádné záruky, jež nejsou výslovně uvedeny v aktuálních Podmínkách používání.

  6. Omezení odpovědnosti

  6.1 Rozhodnete-li se vstoupit na naše internetové stránky, používat je a procházet, činíte tak na vlastní nebezpečí.

  6.2 SOUHLASÍTE, ŽE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NENESE SPOLEČNOST NESPRESSO A JEJÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA VYTVÁŘENÍ, VÝVOJI NEBO PREZENTACI INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POŠKOZENÍ DOBRÉ POVĚSTI, NÁKLADY, ZTRÁTY, SNÍŽENÍ OBRATU NEBO ZISKŮ NEBO ODPOVĚDNOST JINÉ POVAHY V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM, UŽÍVÁNÍM NEBO NAOPAK NEMOŽNOSTÍ UŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK ČI JEJICH OBSAHU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST NESPRESSO MOHLA O TAKOVÉ ŠKODĚ VĚDĚT NEBO JI MOHLA PŘEDVÍDAT.

  6.3 VEŠKERÉ MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO ZÍSKANÉ JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM BĚHEM NÁVŠTĚVY NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Společnost Nespresso nenese žádnou odpovědnost za škody nebo počítačové viry, které mohou ohrozit vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek, v souvislosti s přístupem, užíváním či stahováním jakýchkoli materiálů z jejích internetových stránek, ani za nezákonné proniknutí či zásah do informačních systémů.

  6.4 Společnost Nespresso si vyhrazuje právo přerušit, případně pozastavit libovolnou funkci svých internetových stránek. Společnost Nespresso nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení libovolné funkce svých internetových stránek v důsledku vlastního jednání či opomenutí nebo některé třetí strany.

  7. Změna informací

  Na našich internetových stránkách se mohou vyskytovat nepřesnosti a chyby. Společnost Nespresso si vyhrazuje právo na provedení změn, oprav a odstranění těchto chyb kdykoli bez předchozího oznámení, aniž by za takové jednání nesla jakoukoli odpovědnost.

  8. Dostupnost zboží a služeb

  Naše internetové stránky mohou obsahovat informace o zboží a službách poskytovaných společností Nespresso po celém světě, přičemž některé z nich nemusí být dostupné pro vaši oblast. Uvedení odkazu na zboží nebo službu poskytovanou společností Nespresso na jejích internetových stránkách neznamená, že toto zboží nebo služba je či bude dostupná pro vaši oblast.

  9. Odkazy

  9.1 Naše internetové stránky mohou v rámci služeb zákazníkům obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které společnost Nespresso nespravuje. Společnost Nespresso není za tyto stránky odpovědná a zříká se jakékoli odpovědnosti za jejich obsah, zákonnost, správnost a fungování.

  9.2 Vytváření hypertextových odkazů na naše internetové stránky je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nespresso zakázáno.

  10. Ostatní

  10.1 Aktuální Podmínky používání zahrnují celkovou smlouvu o přístupu a užívání internetových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi společností Nespresso a zákazníkem. Všechny další podmínky vydané společností Nespresso, kterými je upraven vztah k zákazníkovi, zejména co se týče služeb a nákupu zboží, musí být přidány k Podmínkám používání. V případě jejich vzájemného rozporu budou mít tyto další podmínky přednost před Podmínkami používání.

  10.2 Skutečnost, že společnost Nespresso toleruje porušení některé z vašich povinností uvedené v Podmínkách užívání nebo že neuplatňuje právo vyplývající ze zákona nebo z těchto Podmínek s touto povinností spojené, nelze vykládat jako zřeknutí se možnosti toto právo uplatnit.

  10.3 Pokud dojde ke zjištění, že je některé z ustanovení Podmínek užívání v rozporu s existujícím či budoucím zákonem, jiným právním předpisem nebo rozhodnutím soudu, bude toto ustanovení považováno za neplatné, avšak všechna ostatní ustanovení Podmínek používání zůstávají zcela platná a účinná.

  10.4 Nadpisy ustanovení Podmínek používání jsou určena pouze pro přehlednost, a tudíž nemají žádný vliv na samotné podmínky.

  11. Rozhodné právo a příslušnost soudu

  11.1 Nebude-li stanoveno jinak, budou se Podmínky užívání a ostatní vztahy mezi společností Nespresso a zákazníkem s ohledem na přístup a užívání internetových stránek řídit švýcarským právem.

  11.2 V případě sporu obě strany podrobují výlučné pravomoci příslušných soudů v Lausanne, Švýcarsko.

  Tyto Podmínky používání jsou účinné od 21. července 2003. Doporučujeme, abyste si rovněž důkladně pročetli naše „Zásady ochrany soukromí“ (odkaz), které obsahují informace o ochraně a nakládání s osobními údaji a informacemi poskytnutých společnosti Nespresso.

   

  Nestlé Nespresso S.A.
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Všechna práva vyhrazena.

 • ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

  ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
  Zásady ochrany soukromí na internetu společnosti Nespresso

  Společnost Nestlé Nespresso S.A. (dále jen „společnost Nespresso“) a její dceřiné společnosti si jsou vědomy vašeho požadavku být informován o způsobu nakládání s vašimi osobními údaji, jako je například jméno, adresa, telefonní a faxová čísla nebo e-mailové adresy atd. (dále jen „osobní údaje"), při odesílání do sítě Internet prostřednictvím internetových stránek této společnosti. Proto jsme vytvořili tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“), které slouží k objasnění způsobu nakládání s vašimi osobními údaji a k vysvětlení přiměřených opatření pro jejich zabezpečení.
  Návštěvou našich internetových stránek a využitím našich služeb souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů a dodržováním pravidel uvedených v těchto Zásadách, které mohou být na základě uvážení naší společností občas pozměněny. Pokud k takové změně Zásad dojde, společnost Nespresso zveřejní na svých internetových stránkách jejich nové znění společně s datem změny uvedeným v posledním odstavci. Proto Vám doporučujeme, abyste si občas tyto Zásady znovu přečetli a seznámili se s případnými změnami.

  Podmínky uvedené v těchto Zásadách nemají vliv na smluvní podmínky uzavřené s naší společností, jež mají přednost před podmínkami Zásad.

  1. Příslib zachování soukromí

  Společnost Nespresso není oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho vědomí a výslovného souhlasu. Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat přísné bezpečnostní standardy a zachovávat důvěrnost dat. Při zpracování vašich osobních údajů se zcela řídíme mezinárodně uznávanými normami pro ochranu soukromých informací.

  2. Zamýšlené využití osobních údajů

  Většina služeb poskytovaných na našich internetových stránkách nevyžaduje vyplňování žádných registračních formulářů. Pro některé služby je však potřeba se zaregistrovat. Při registraci bude pravděpodobně nutné, abyste vyplnili určité položky (některé jsou povinné, jiné nikoliv) a zvolili si uživatelské jméno a heslo. Pokud odmítnete některé požadované údaje uvést, nemusí Vám být udělen přístup k určitým internetovým stránkám, a proto nebudeme moci zpracovat vaše požadavky.

  Společnost Nespresso shromažďuje a zpracovává údaje pouze pro určené a omezené účely, o kterých Vás bude informovat v případě zájmu o využití některé služby uvedené na jejích internetových stránkách. Shromažďování a zpracování údajů se uplatní například při nabízení našeho zboží a služeb, o které můžete mít zájem, při jejich účtování, při zpracování žádosti o zaměstnání, při poskytování informací o novinkách nebo při další komunikaci se zákazníkem. Kromě toho lze tyto údaje použít při hodnocení efektivity našich služeb pro návštěvníky a zákazníky a zvýšení jejich kvality, dále pak pro interní statistické a provozní účely, pro zhodnocení zájmů zákazníků, prodeje zboží a v neposlední řadě i pro zdokonalení sortimentu a vytvoření lepší marketingové strategie. Poskytnutím vašich osobních údajů výslovně souhlasíte s jejich použitím pro takovéto účely. Společnost Nespresso uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu, která je pro takové účely nezbytně nutná, a to v souladu s platnými právními předpisy a etickými požadavky.

  3. Utajení informací

  Společnost Nespresso nesmí, kromě případů vyžadovaných zákonem, prodávat, poskytovat nebo jinak šířit či zpřístupnit vaše osobní údaje žádným třetím osobám mimo skupinu společností Nespresso. Osobní údaje však mohou být příležitostně zaslány i třetím osobám jednajícím za společnost Nespresso za účelem dalšího zpracování v souladu se záměrem, pro který byly původně získány. Při poskytování osobních údajů třetí osobě z jakéhokoliv důvodu bude společnost Nespresso usilovat o to, aby tato třetí osoba zajistila stejnou úroveň ochrany těchto údajů jako poskytuje sama. V případě možnosti budeme smluvní cestou požadovat, aby třetí osoba použila přenesené údaje pouze pro Vámi schválené účely při zachování bezpečnostních opatření.

  4. Právo na přístup k údajům

  Máte právo na přístup ke svým údajům a jejich aktualizaci. Stejně tak můžete požadovat jejich vymazání. Společnost Nespresso se bude snažit udržovat vaše osobní údaje aktualizované, přesné a úplné. Pokud si přejete získat přístup ke svým údajům, opravit je nebo vymazat, zašlete správci našich internetových stránek e-mail na adresu webmaster@nespresso.com (v případě údajů zákazníků a návštěvníků) nebo na career@nespresso.com (v případě údajů týkajících se pracovních příležitostí). Vaše žádost bude zpracována rychle a odpovídajícím způsobem.

  5. Bezpečnost a důvěrnost údajů

  Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti údajů shromážděných online používáme při ochraně dat v síti mimo jiné i standardní brány firewall a zabezpečení pomocí hesla. Společnost Nespresso se zavazuje učinit všechny příslušné kroky pro to, aby žádná třetí strana nemohla získat vaše osobní údaje s výjimkou strany, která jedná jménem společnosti Nespresso a která se zavázala zacházet s těmito údaji na základě bezpečnostních opatření. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na ty zaměstnance, kteří potřebují tyto údaje používat a kteří byli proškoleni, aby byli schopni s těmito údaji řádně zacházet a dodržovat přísné standardy utajování informací. Ačkoliv se snažíme vytvořit pro své návštěvníky bezpečné a spolehlivé internetové stránky, je třeba si uvědomit, že síť Internet není obecně považována za zcela bezpečné prostředí. Proto nemůže společnost Nespresso zajistit absolutní utajení vašich osobních údajů nebo dat zadaných prostřednictvím našich internetových stránek nebo přenesených e-mailem. Z tohoto důvodu nemůžeme být odpovědní za zabezpečení vašich dat během jejich přenosu v síti Internet.

  6. Přenos údajů do zahraničí

  Nespresso je mezinárodní společností a má své databáze na území různých států. Společnost Nespresso může vaše osobní údaje převést do některé ze svých databází nebo do některé společnosti v rámci skupiny Nespresso, případně je poskytnout partnerům, kteří se zavázali zacházet s těmito údaji na základě bezpečnostních opatření a kteří sídlí mimo území vašeho státu. Pokud úroveň ochrany informací v některém státě nevyhovuje uznávaným mezinárodním standardům, zajistíme, aby převádění osobních údajů do databází společnosti Nespresso v dané zemi bylo adekvátně chráněno a aby převádění údajů třetím osobám v takových zemích neproběhlo. Zadáním údajů na našich internetových stránkách výslovně souhlasíte s jejich možným převodem do jiných společností v rámci skupiny Nespresso nebo s jejich poskytnutím našim partnerům a s převodem mimo území vašeho státu.

  7. Pracovní příležitostiCareer Opportunities

  Máte-li zájem o volné místo uvedené na naší příslušné internetové stránce nebo o nabídku práce ve společnosti Nespresso do budoucna, můžete nám zaslat svůj životopis. Poté porovnáme vaše zkušenosti a předpoklady s požadovanou pozicí, případně s jinými aktuálními nabídkami práce. Pokud bude Váš profil odpovídat našim požadavkům, budeme Vás kontaktovat.

  Souhlasíte, abychom si ponechali váš životopis v databázi po dobu 12 měsíců. Poté bude smazán. Pokud si přejete změnit údaje v životopise, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese career@nespresso.com. V takovém případě bude životopis uložen v naší databázi dalších 12 měsíců nebo jej můžeme na vaši žádost vymazat. Vyplněním on-line žádosti o zaměstnání souhlasíte s tím, aby byl Váš životopis a osobní údaje určené ke zpracování žádosti o zaměstnání předán k dispozici ostatním společnostem v rámci skupiny Nespresso a jejím partnerům, kteří se zavázali zacházet s těmito údaji na základě bezpečnostních opatření a kteří sídlí mimo území vašeho státu. Společnost Nespresso se zavazuje použít Váš životopis a osobní údaje pouze ve vztahu k pracovním příležitostem.


  8. Anonymní údaje a technologie „Cookies“

  Většina informací, které společnost Nespresso získává z internetových stránek, jsou informace anonymní. Při návštěvě našich internetových stránek nejsme oprávněni požadovat vaše osobní údaje, pokud nám k tomu nedáte sami výslovně oprávnění. Anonymní informace zpracovává společnost Nespresso proto, aby mohla zlepšit obsah svých internetových stránek, přizpůsobit je potřebám svých zákazníků a dozvědět se více o jejich návštěvnících a o jejich činnosti. Pro tyto účely může společnost Nespresso použít sledovací technologii tzv. „cookies“, která slouží k získání anonymních informací, jako je například typ prohlížeče, operační systém nebo datum a čas přístupu. „Cookies“ samotné není možno využívat pro zjišťování totožnosti uživatele. „Cookie“ je malá část informace, která je odesílána do vašeho prohlížeče a ukládá se na hard disku vašeho počítače.

  9. Rozesílání nevyžádaných zpráv

  Společnost Nespresso nepodporuje rozesílání nevyžádaných zpráv („spamming“). To je definováno jako zasílání nepožadovaných e-mailů, obvykle obchodního charakteru, ve velkém počtu a opakovaně jednotlivcům, s nimiž odesílatel neměl žádný předchozí kontakt nebo kteří takové zprávy odmítli. Společnost Nespresso je přesvědčena, že informace o určitých produktech mohou být pro vás důležité, a proto vás o nich bude informovat prostřednictvím e-mailu, přičemž máte možnost tuto službu odmítnout.

  10. Osobní údaje a děti

  Naše internetové stránky jsou určeny pro obecnou veřejnost, nikoli však k získávání osobních údajů od dětí mladších 18 let. Aby bylo zachováno soukromí dětí a nedošlo k rozporu se zákonem zaměřeným na jejich ochranu, nesmějí děti mladší 18 let poskytovat na těchto internetových stránkách žádné osobní údaje. Žádáme proto rodiče, aby dohlíželi na činnosti svých dětí na internetu. Společnost Nespresso nebude vědomě shromažďovat, využívat či zveřejňovat údaje osob mladších 18 let bez předchozího souhlasu osoby s rodičovskou zodpovědností (rodič, poručník).

  11. Odkazy na jiné stránky

  Naše internetové stránky mohou v rámci služeb zákazníkům obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které společnost Nespresso nespravuje. Z tohoto důvodu nemůže být společnost Nespresso odpovědná za obsah takových stránek ani za způsob ochrany soukromí poskytovaný dalšími stranami. Tento způsob ochrany soukromí se může lišit od našich Zásad. Dříve než poskytnete další straně své osobní informace, doporučujeme se seznámit s jejich způsobem ochrany soukromí.

  12. Kontakt na společnost Nespresso

  V případě, že máte nějaké dotazy nebo stížnosti ohledně dodržování Zásad z naší strany nebo máte nějaké doporučení či připomínky týkající se jejich zdokonalení, zašlete je prosím našemu správci internetových stránek na e-mailovou adresu webmaster@nespresso.com. Můžeme vás ujistit, že se ze všech sil snažíme zlepšit ochranu a zabezpečení Vámi poskytnutých osobních údajů.

  Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 12. listopadu 2002. Chcete-li získat více informací o užívání našich internetových stránek, doporučujeme pečlivě si pročíst naše „Podmínky užívání“.

  NESTLE NESPRESSO S.A.
  4/2008

 • < >